De Rode Draad

Ritueel voor 15-jaar ondernemerschap

De vraag

15 Jaar samen een bedrijf hebben, is een mijlpaal waar je bij stil wilt staan. Deze twee ondernemende vrouwen deden dit met een mooi kennisfestival voor familie, vrienden en relaties. Maar tijdens een festival ben je vooral met alle logistieke zaken bezig. Daarom zochten ze naar een moment waarop ze met elkaar even bewust konden stilstaan bij de weg die ze samen hebben gelopen en bij het pad dat nog voor ze lag.

Verwondervisie

In het voorgesprek ontdekten we 3 grote fasen in hun ondernemers verhaal. En het feit dat de mensen die er in deze fasen altijd voor hen zijn geweest de rode draad en de basis vormen voor hun gezamenlijke succes. Dit hebben we als uitgangspunt genomen voor een ritueel waarin de kracht van onderlinge verbondenheid kleur geeft aan de toekomst.

Magisch mooie foto

Het ritueel

Zand en draad waren de belangrijke elementen in dit ritueel. Ik heb gekozen voor gekleurd zand in de kleuren van het logo van de onderneming. De insteek was dat je de kleuren na mengen niet meer uit elkaar kunt halen zonder dat de ene kleur in de andere achterblijft. Net zoals je mensen, in dit geval onze twee ondernemers, niet uit elkaar kunt halen zonder dat hun wederzijdse invloed voelbaar blijft. Tijdens het vertellen van het verhaal waarin de 3 fasen – keuzes & toeval, verbinding en groei – aan bod kwamen, vulden Arja en Yvette hun fles met hun wensen voor de toekomst. Daarna bonden de aanwezige vrienden en familieleden hun rode draad om de fles. Als visuele steun voor Arja en Yvette en alles waar ze zich in de toekomst nog op gaan richten samen.

 Arja & Yvette

“Het ritueel vormde een rustpunt voor ons in een hectische dag waar veel hectische voorbereiding aan vooraf was gegaan. Het bracht ons even naar de kern van ons jubileum moment: naar onszelf en de mensen die daarin zo belangrijk voor ons waren geweest. Daarmee gaf het onze feestelijke dag de verdieping die we zochten.”