Lentedromen

Seizoensritueel rond lente-energie

De vraag

Vanuit de Conscious Club in Amsterdam kwam het verzoek om voor hun leden een lenteritueel te ontwikkelen en uit te voeren. Om zo de energie van de lente te voelen en mensen een moment te bieden om de kracht van het seizoen te integreren in hun dagelijks leven.

Verwondervisie

De natuur heeft een eigen ritme. En hoewel we in onze maatschappij het leven in het ritme van de seizoenen een beetje zijn kwijtgeraakt, is de impact van de seizoensenergie duidelijk voelbaar om ons heen. Zo staat de lente voor frisse nieuwe kansen, voor nieuwe plannen en het contact met je oorspronkelijke levensmissie. Dit werd het thema van ons ritueel.

Magisch mooie foto’s

Het ritueel

Voor dit ritueel werkte ik samen met ritueelcollega Shamim Meijs. De basis van ons ritueel was een stiltelabyrint dat vanuit de kern langs alle windrichtingen liep. Op elke windrichting stond een affirmatiespreuk, een vraag en een bakje met gekleurde kralen. Na een meditatie werden de deelnemers één voor één naar de poort van de lente begeleid om zelfstandig het labyrint te lopen. In het labyrint werden ze bij iedere windrichting uitgenodigd een handeling te doen, kralen te verzamelen en deze te laden met hun intenties. In het centrum wachtten wij ze op voor een persoonlijk afgestemde boodschap waarna ze het labyrint weer uitliepen. We sloten af met een gezamenlijke sharing circle.

 Deelneemster

Het was een mooie belevenis om zo de lente te voelen. De affirmatiespreuken waren ontroerend en de vragen hielpen me om dichter bij mijn eigen gevoel te komen. Iedereen had een eigen behoefte en eigen vraag. De insteek van dit ritueel maakte het voor iedereen mogelijk de antwoorden te vinden die ze zochten.”