Welkom in de wereld

Geboorteritueel als alternatief voor doop

De vraag

Hoe kun je op een bijzondere manier stilstaan bij de geboorte van een kindje, wanneer je zelf niet kerkelijk bent? Hoe kun je toch een betekenisvol moment creëren om een baby te verwelkomen in de kring van familie en vrienden. Dit ritueel heb ik inmiddels al 4 keer mogen leiden en het is iedere keer bijzonder hoe krachtig het is.

Verwondervisie

Voor dit ritueel heb ik gebruik gemaakt van de symbolische kracht van de cirkel. Een cirkel kanaliseert energie tussen mensen en verbindt de gezamenlijke energie tot een sterk en stevig veld. Tijdens het ritueel stonden de natuurelementen centraal: aarde, lucht, water, vuur en ether. Deze elementen bevatten ieder een eigen symboolkracht en energie om als wens aan de pasgeborene mee te geven.

Magisch mooie foto

Het ritueel

Alle belangrijke familieleden en vrienden waren aanwezig en vormden een cirkel om de ouders en hun baby. Op de 4 windrichtingen stonden de grootouders of de peetouders die de ouders uitgekozen hadden. Zij vormden de basis van de cirkel en verpersoonlijkt in de elementen. Alle andere mensen vonden een plek daartussen. De ouders zegenden hun kind met de natuurelementen: aarde voor vertrouwen en veiligheid, lucht voor communicatie en je mogen uitspreken, vuur voor passie en liefde, water voor het uiten van emoties en mogen zijn wie je bent en ether als bescherming vanuit het universum. Daarna spraken de mensen op de windrichtingen hun wens uit. Alle aanwezigen brachten een persoonlijke boodschap mee als wens voor de toekomst.

 Arik Braitman

Hoe mooi om onze zonen op deze manier op te nemen in onze cirkel van familie en vrienden, in onze tribe. Het is belangrijk te voelen waar je thuishoort, waar je wortels zijn, je lijn van afkomst. Dit ritueel verbindt de energie van nu met het verleden en met de toekomst.”